INRI = Iesvs Nazarenvs Rex Ivdaeorvm = Ježíš Nazaretský, Král židovský

Napsal Pilát Pontský nad hlavu ukřižovaného Ježíše. Jan19:19-22