Mimo dopravní obsluhy
Foto: © 2007 Ondřej Vaniš

Vyfoceno v Prachaticích 24.7.2007. Předložka „mimo“ se pojí se 4. pádem na rozdíl od významově podobné předložky „kromě“, která se pojí s 2. pádem. Tato značka by tedy měla být buď „Mimo dopravní obsluhu“, nebo „Kromě dopravní obsluhy“.